Familiebanden healen.
familieAartsengel Rafaël healt familiebanden.
We kennen allemaal de familiebanden die verdriet geven, knellen of ons storen.
Een breuk of trauma kan hieraan ten grondslag liggen.
Tijdens een Healing wordt dit zichtbaar. Sommige banden worden losser gemaakt, andere hersteld. Het kan een familieband of relatie zijn in onze huidige situatie maar ook een ervaring van vroeger of met een overledene. Stel je voor dat je de band mag healen met bijvoorbeeld je moeder die overleden is of dat je je vrijer mag voelen ten opzichte van een broer of zus waar je gedurende je gehele jeugd last van had.
Trauma's hoeven niet verteld of opnieuw beleefd te worden. Ze worden geheald door de energie van Aartsengel Rafaël. Dit allemaal om ons te sterken en vrijer te voelen in het leven en zo dichter bij onszelf te kunnen komen. Verdriet, pijn en blokkades verdwijnen. Healing van een familieband werkt mentaal en fysiek door op onszelf maar vervolgens ook op ons huidige gezin, het gezin waarin we opgegroeid zijn en de kosmos. Ook lichamelijke klachten die voortkomen uit deze trauma's en ervaringen mogen dan verdwijnen. Alles gebeurt tijdens zo'n Healing met respect voor alle betrokkenen.  

 

De Healing van familiebanden kan ook erg belangrijk zijn wanneer het einde van ons aardse leven zich aandient. Dit kan door ouderdom of ziekte zijn en we kijken dan terug op ons leven en naar de contacten en relaties waarvan wij deel uit maakten.
Als banden geheald mogen worden, geeft dat rust en verdriet vermindert. Dit maakt het loslaten van dit aardse leven gemakkelijker.
Ook deze Healing kan ook op afstand of op locatie plaatsvinden. 
front