Doorbreken van zielscontracten
Multi-dimensionaal healen.
zielscontracten


Iedereen is gedurende de vele levens die we geleefd hebben zielscontracten aangegaan met een ander. Wij nemen op zo'n moment een opdracht aan, om deze in een volgend leven uit te werken. We zien dit veel terug in de huidige moeder–kind relatie of in een relatie met een partner. Dat gebeurt vrijwillig door beide zielen.
Hierdoor zijn we echter minder vrij om vanuit onszelf een keuze te maken, want zo'n zielscontract met eerder gedane beloftes en voornemens heeft invloed op ons leven ook als die ander al overleden is.
Tijdens een Healing wordt deze relatie zichtbaar. Ik kijk dan met behulp van de Engelen verder dan alleen dit leven en zie dan hoeveel levens en zielscontracten de relatie bevat. Ik vraag hen om het thema van jullie zielscontract en verzoek de Engelen vervolgens om alle zielscontracten uit alle gezamenlijke levens als het ware te bundelen en te doorbreken. Dit gebeurt met pure liefdesenergie van de Engelen, een energie van zeer hoge trilling. Thema's van deze contracten kunnen in vele levens een rol gespeeld hebben.

Het is ontroerend om te zien hoe liefdevol dit gaat en hoeveel vrijheid dit geeft aan beide zielen.

Het doorbreken van zielscontracten is zonder meer geoorloofd en ondersteunt onze ontwikkeling. We noemen dit multi-dimensionaal healen. De Healing vind plaats vanuit een hoger bewustzijn en is zeer diepgaand. Beide zielen komen op gelijk niveau, worden onafhankelijk van elkaar en zijn bevrijd van een belofte (contract) die hen beperkt in vrijheid en ontwikkeling.

front